Abano, servizio rifiuti a rischio

07.01.2015 17:46

mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/01/07/news/abano-servizio-rifiuti-a-rischio-1.10624871